Jesteś właścicielem firmy? Szukasz sposobu na wdrożenie innowacji, ale nie masz wiedzy i doświadczenia jak to zrobić? Dołącz do pierwszego w Polsce autorskiego programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji (AMI) i dowiedz się jak skutecznie wprowadzać innowacje w przedsiębiorstwie. Nie czekaj, zgłoś się. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program jest skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. PARP oferuje pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta AMI składa się z panelu szkoleniowego oraz panelu doradczego. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule spotkań cyklicznych zjazdów, w ramach których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów tematycznych. Etap doradztwa w wymiarze 170 godzin będzie wdrażany bezpośrednio w firmie podczas całego programu AMI. Rezultatem udziału w AMI w odniesieniu do pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian prowadzącym do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI i opracowany we współpracy z dedykowanym doradcą.

Zakres etapu szkoleniowego będzie obejmować sześć obszarów tematycznych opartych na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check służącym do badania poziomu innowacyjności firmy: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy.

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

Prowadzącymi zajęcia oraz warsztaty będą wybitni praktycy – eksperci, reprezentujący najwyższy poziom dydaktyczny w każdym z wymienionych obszarów tematycznych. Wykład otwarcia oraz zamknięcia programu poprowadzi uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie innowacji.

AMI to szansa na zaplanowanie rozwoju firmy w celu powiększania zysków. To pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo-szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych.

W przypadku zainteresowania udziałem w AMI, prosimy o kontakt mailowy: aminnowacji@parp/gov.pl lub telefoniczny 22/ 432 85 63.

Dowiedz się więcej TUTAJ…

 Źródło: PARP