Konkurs PRO Warmia i Mazury kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry oraz instytucje podległe samorządom.

Do konkursu można zgłaszać projekty promocyjne w dwóch kategoriach:
• promocja ogólna
• promocja gospodarcza

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 10 maja 2022.

Więcej informacji: https://festiwal.warmia.mazury.pl/rusza-nabor-do-pro-warmia-i-mazury-2021/