Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne webinarium dla beneficjentów projektów unijnych „Zasady rozliczania wniosków o płatność z EFRR”, na którym zostaną przedstawione:

  • zasady rozliczania wniosków o płatność, w tym za pomocą systemu SL2014,
  • wskazówki, jak prawidłowo opisać dokumenty księgowe przy rozliczaniu wniosków z EFRR,
  • najczęściej popełniane błędy we wnioskach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin spotkania: 8 lutego 2023 r. w godzinach 10:00 – 11:30

Miejsce spotkania: Platforma on-line Zoom

Warunki uczestnictwa:

1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 6 lutego 2023 r.

2) potwierdzenie mejlowe przesłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 8 lutego 2023 r.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89

Zobacz również

Punkty informacyjne

Pliki do pobrania

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy: do pobrania tutaj