Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line dla osób zainteresowanych wsparciem dla instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dot. konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22).

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucji kultury;
  • jednostek administracji rządowej;
  • państwowych jednostek budżetowych;
  • organizacji pozarządowych;
  • kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych.  

Termin: 23 marca 2022 r., w godzinach 10:00–11:00.

Miejsce: Platforma on-line.


Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 21 marca 2022 r.
  2. potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Formularz zgłoszeniowy i agenda spotkania są dostępne pod adresem: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7839/webinarium-dla-osob-zainteresowanych-pozyskaniem-wsparcia-dla-instytucji-kultury