Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

ma zaszczyt zaprosić na:   

Warsztat start-upowy dla studentów,  

który odbędzie się 14 grudnia 2022 w godzinach 10:00-15:00, w Hotelu Przystań****
przy u. Żeglarskiej 4 w Olsztynie

  

Warsztat dedykowany jest dla studentów zainteresowanych inkubacją pomysłów w ramach Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości”. Spotkanie będzie miało na celu przygotowanie uczestników do inkubacji pomysłów biznesowych z zakresu IS w ramach platform startowych przy użyciu metod kreatywnych. W ramach pierwszego spotkania trener warsztatu, Michał Mądry, skupi się na aspekcie budowy i rozwoju zespołu start-upu, w kontekście sektora produkcji i przetwórstwa żywności wysokiej jakości.  

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące budowania i zarządzania startupami. Przedstawione zostaną między innymi: możliwości rozwoju kompetencji w zespole, metody skutecznej komunikacji oraz zasady zarządzania i kierowania zespołami.   

Warsztat poprowadzi Michał Mądry – Partner zarządzający i założyciel Enky Consulting. Certyfikowany ekspert nowoczesnych metod zarządzania posiadający akredytacje międzynarodowych instytucji zarządzania projektami, zmianą, analizy biznesowej i innowacji. W swojej karierze prowadził projekty dla firm Fortune500 oraz sektora publicznego w zakresie nowoczesnych technologii, optymalizacji procesów i nowych modeli biznesowych. Współtwórca i założyciel marki Benji’s Planet, mentor startupów. Dyrektor akceleratora foodtech.ac, wspierającego innowacje w branży rolno-spożywczej.  

 Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://www.zywnoscwim.pl/szczeg-y-wydarzenia-i-rejestracja/warsztat-dla-start-upow/form.   

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”.  

Więcej informacji nt. znajdą Państwo na stronie internetowej.        

 

Informacje dodatkowe:

Termin: 14 grudnia 2022  

Godziny: 10:00 – 15:00  

Miejsce: Hotel Przystań**** ul. Żeglarska 4, Olsztyn

  

 Program warsztatów:

10:00 – 10:15   Przywitanie uczestników i otwarcie warsztatu  
10:15 – 12:00  Część I      Budowanie i zarządzanie zespołami w startupach   Dlaczego zespoły są tak istotne w startupach?   Kompetencje w zespole – jak je budować i rozwijać   Skuteczna komunikacja zespołowa      
12:00 – 12:15     Przerwa kawowa     
12:15 – 13:45  Część II      Jak znaleźć i współpracować z co-founderami?   Rada doradcza i inwestorzy   Podział ról i odpowiedzialności        
13:45 – 15:00  Część III      5 dysfunkcji pracy zespołowej i jak im przeciwdziałać   Zwinne przywództwo i style zarządzania   Przywództwo kontra zarządzanie     

 Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Enky Consulting – Operatora Inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność Wysokiej Jakości” w latach 2022-2023.