Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

Głównym Partnerem jest Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Na program (wkrótce) składać się będzie dwanaście ścieżek tematycznych obejmujących ponad 120 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala.

Więcej informacji, w tym link do rejestracji: zobacz tutaj.