W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach rozpoczyna się VII Europejski Kongres Samorządów.

Kongres to:

2 dni (11-12 kwietnia 2022 r.)

100 debat

1500 uczestników

Hasło tegorocznej edycji Kongresu brzmi: „Budowanie wspólnoty przyszłości”

Organizatorzy

Głównym Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Studiów Wschodnich. Wydarzenie w swojej formule nawiązuje do Forum Ekonomicznego w Karpaczu i stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przez ostatnich sześć edycji Europejski Kongres Samorządów stał się jednym z najważniejszych miejsc spotkań i rozmów na tematy samorządowe w całej Europie.

Program Kongresu

Tegoroczny program wydarzenia składać się będzie z 12 ścieżek tematycznych obejmujących ponad 110 wydarzeń, wśród nich: bloki programowe, raporty, panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady, prezentacje. do udziału w dyskusjach i obradach Kongresu zaproszone zostały osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach.

Wśród planowanych tematów znajdą się m.in.:

• Polski Ład – nowe wyzwanie dla samorządów

• Finanse samorządu w dobie kryzysu

• Miasto dla ludzi – rola obywateli w procesie zarządzania miastem

• Równowaga – kluczem rozwoju miast i regionów

• Kultura, historia i tradycje. Jak budować regionalną tożsamość?

• Kierunek turystyka – rozwój turystyki w regionie. Agro, eko czy komercja?

• Jak mądrze wspierać rozwój MŚP w regionach?

• Utylizacja i recykling na poziomie regionalnym. Wyzwanie, czy czysty zysk?

• Miasta Europy – co je łączy, a co dzieli?

• Sprawiedliwość komunikacyjna – czy da się zapewnić każdemu transport publiczny?

• Kultura polskiej wsi – czy jest jeszcze potrzebna?

• Marketing miejsc – jak z sukcesem kreować markę miasta?

• Klient – senior – czyli dostosowanie zmieniającego się rynku do potrzeb seniora

• Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Krajowy Plan Transformacji. 2022 Rokiem Dostępności

• Potencjał samorządów w zabezpieczeniu medycznych i sanitarnych potrzeb uchodźców. Możliwości i bariery

W programie wydarzenia zaplanowano także uroczystą galę, podczas której nagrodzeni zostaną włodarze najlepszych polskich gmin.

Informacje i rejestracja

Termin rejestracji na wydarzenie upływa w piątek 8 kwietnia o godz. 12.00.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracji znajdziesz na https://www.forum-ekonomiczne.pl/.