24 listopada 2022 r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym UWM odbędzie się VI edycja Kongresu Przyszłości. Partnerem Platynowym wydarzenia jest samorząd warmińsko-mazurski, a Patronem Honorowym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Kongres Przyszłości to największy i najbardziej opiniotwórczy event na Warmii i Mazurach. To największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem. Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu.

Czytaj więcej o Kongresie Przyszłości.