W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze oraz dyskusji pn. Turystyka – szanse i bariery rozwoju w Polsce.  

Uczestnicy webinaru wspólnie z zaproszonymi gośćmi będą zastanawiać się:

  • Jak na wyzwania w obszarze turystyki mogą odpowiedzieć samorządy, przedsiębiorcy oraz jakie działania podejmują już dzisiaj, aby utrzymać i rozwijać jej potencjał w regionach?
  • Jaką rolę odgrywa współpraca wszystkich interesariuszy i czy warto wspólnie poszukiwać rozwiązań?
  • Co mogą wnieść firmy i instytucje otoczenia biznesu dla rozwoju własnego oraz regionu a jakie działania mogą podejmować jednostki samorządu terytorialnego?
  • Czy finansowanie to jedyna bariera?
  • Jak rozwijać turystykę w świecie realnym, przy wsparciu technologii cyfrowych, z poszanowaniem tego, co w nas najbardziej ludzkie i spragnione przeżyć, zachowując świat pięknym i bogatym dla kolejnych pokoleń.

Zapraszamy instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu oraz firmy, które angażują się w rozwój regionów i współpracę.

Link z zaproszeniem, agendą oraz formularzem rejestracji: https://www.eventbrite.com/e/turystyka-szanse-i-bariery-rozwoju-w-polsce-tickets-371957132797

Termin: 27.06.2022 r., g. 11:00    
Wydarzenie  ONLINE, udział bezpłatny – wymagana rejestracja