Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. serdecznie zapraszają na bezpłatne spotkanie realizowane w ramach Projektu Success Road pt.: Sukcesja w firmach rodzinnych. Wyzwanie dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji otoczenia biznesu.

Termin: 01 grudnia 2022, godz. 10:00
Miejsce: Platforma Zoom

Rejestracja na wydarzenie do dn. 30.11.2022 do godz. 12:00

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie problematyki sukcesji firm rodzinnych i ich rozwoju z kilku perspektyw: jednostek samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji samorządowych, doradców i samych zainteresowanych, czyli firm rodzinnych.

Agenda spotkania:

10:00 Powitanie uczestników Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
10:05 Jak instytucje otoczenia biznesu wspierają firmy rodzinne w budowaniu świadomości sukcesyjnej oraz wyzwaniach w rozwoju? Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Tomasz Budziak, Wiceprezes Zarządu
10:25 Czy samorządy mogą wspierać firmy rodzinne w obszarze zmiany pokoleniowej i budowania silnych przedsiębiorstw? Jak to robić? Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
10:45 Jakie doświadczenia we wsparciu firm rodzinnych posiadają organizacje samorządowe? Fundacja Miasto, Związek Miast Polskich.
11:05 Rola doradców prawnych w procesach sukcesji i budowaniu trwałych i silnych firm rodzinnych Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., dr Rafał Trzeciakowski radca prawny w GWLAW
11:30 Dyskusja i zakończenie spotkania