Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu olsztyńskiego zainteresowanych współpracą transgraniczną w regionie Południowego Bałtyku do udziału w webinarium pt. Subregion olsztyński – możliwości współpracy w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, które odbędzie się 30 stycznia br. 10:30 – 12:30 na platformie Webex.  

Tematyka spotkania

Spotkanie ma na celu przybliżenie oferty programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027, który w nowej perspektywie UE w dużo większym stopniu niż dotychczas będzie otwarty dla beneficjentów z subregionu olsztyńskiego. Program na lata 2021-2027 będzie otwarty na udział partnerów spoza obszaru głównego (wciąż toczą się rozmowy z Komisją Europejską ws. formalnego włączenia subregionu olsztyńskiego do obszaru Programu), a w szczególności oczekiwani są partnerzy z obszarów przyległych o zidentyfikowanych powiązaniach (np. wcześniejsza współpraca pozaprojektowa) i komplementarności (np. wspólne wyzwania) z obszarem głównym programu. Do takich obszarów zaliczany jest m.in. subregion olsztyński.

Udział w webinarium

Aby wziąć udział w webinarium, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń w terminie do 27 stycznia na adres e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl.

O Programie Iterreg Płd Bałtyk

Program Interreg Płd Bałtyk obejmuje wsparcie projektów transgranicznych w zakresie:

– wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,  

– zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki,  

– promowania zrównoważonego wykorzystania wody,  

– promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),   

– zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,  

– budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Ogłoszenie o naborze, pakiet aplikacyjny, Podręcznik Programu oraz poradnik wypełnienia formularza aplikacyjnego dostępne są na stronie programu  https://southbaltic.eu/call-for-proposals1

Realizacja projektów odpowiadających na powyższe wyzwania możliwa jest we współpracy z partnerami (publicznymi, non profit oraz z sektora biznesu) z nadmorskich regionów Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy oraz Polski.

Podczas spotkania organizatorzy przybliżą ofertę programu, ogólne zasady naboru, przykłady komplementarności z Programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, a także specyfikę podejścia i warunki udziału w projektach partnerów spoza obszaru Programu.  

Szczegółowa agenda spotkania zostanie wysłana wraz z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do wydarzenia.

Pierwszy nabór wniosków do Programu potrwa do 15 lutego.  

Jeżeli nie posiadają Państwo koncepcji projektowych gotowych do złożenia lub dopiero rozważacie możliwości skorzystania z oferty Programu, to następny nabór planowany jest już jesienią 2023 roku.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 zachęcamy do kontaktu i konsultowania swoich pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24.

Konsultacje w RPK organizowane są w trybie stałym w formie telefonicznej, e-mail lub w siedzibie RPK/online po wcześniejszym umówieniu spotkania.