Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z WARMII I MAZUR NA SPOTKANIE NETWORKINGOWE, które odbędzie się 23.06.2022 (CZWARTEK) od godz. 09:00 do 11:00 (ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn).

Celem cyklu spotkań networkingowych jest przede wszystkim SIECIOWANIE czyli zwiększenie sieci kontaktów, możliwość porozmawiania o problemach, wyzwaniach czy nowych projektach z podmiotami z tej samej branży.

Organizatorzy chcą jednak, żeby te spotkania dały uczestnikom coś więcej, wartość dodaną w postaci ciekawych informacji czy przydatnej wiedzy.

Wobec zaobserwowanych zmian w działalności klientów, w podejściu do współpracy i nawiązywaniu relacji zrodził się pomysł na temat przewodni spotkania – TRENDY w doradztwie biznesowym.

AGENDA nie jest rozpisana godzinowo – organizatorom zależy na luźnej atmosferze spotkania. Plan wygląda następująco:

– podstawowe informacje o Centrum Innowacji i Transferu Technologii

– prezentacja uczestników – 2 minuty dla każdego

– globalne trendy // WASYLUK Projektowanie Kreatywne

– otwarta dyskusja: Czy globalne trendy są odczuwalne przez IOB z naszego regionu? Jak nasze jednostki reagują na pojawiające się trendy? Co zrobić, żeby być na czasie a może nawet o jeden krok ten czas wyprzedzić?

– podziękowania, nieformalne rozmowy przy kawie

Piotr Wasyluk z firmy WASYLUK PROJEKTOWANIE KREATYWNE (jeden z autorów kierunku studiów „Analiza i kreowanie trendów” na UWM) specjalnie na potrzeby tego cyklu spotkań przeprowadzi analizę, a następnie zapozna uczestników z aktualnymi trendami – zarówno tymi globalnymi wpływającymi pośrednio na branże, jak i tymi dotyczącymi ściśle konkretnych sektorów biznesu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego – ilość miejsc ograniczona!

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY, a wydarzenie jest organizowane w ramach działań sieci Enterprise Europe Network.