Serdecznie  zapraszamy do udziału w Konferencji Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i Meblarstwo”, pt. Silna Inteligenta Specjalizacja „Drewno i Meblarstwo”. Potrzeba zmian czy kontynuacji?

Kiedy? 15 grudnia 2022 r., o godzinie 10:00

Gdzie? Hotel Przystań, ul. Żeglarska 4 w Olsztynie

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Drewno i Meblarstwo”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Drewno i Meblarstwo, a więc: przetwórstwo i sprzedaż drewna, produkcja mebli, sprzedaż produktów drewno-meblarskich, usługi projektowe, naprawa i konserwacja, produkcja wyrobów stolarskich oraz związane z nimi nauka i otocznie biznesowe.

Czy branży meblarskiej grozi zapaść? Przemysł drzewny i meblarski stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim, jednak rosnące ceny surowców czy problemy z ich dostępnością, a także wysoka inflacja i niepewność wynikająca z agresji na Ukrainę stawiają pod znakiem zapytania przyszłość przedsiębiorców, rysując ogromną skalę wyzwań. Dlatego tak ważne jest, by w kolejny rok wejść z większą świadomością na temat potencjalnych szans i zagrożeń oraz trendów, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw w 2023.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy kreatywne inicjatywy studentów oraz doktorantów z województwa. Przedstawimy doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Drewno i Meblarstwo”.  

Wydarzenie zakończy się obiadem i networkingiem, który będzie okazją do bezpośrednich rozmów z prelegentami i do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!

Agenda konferencji:

10:00-10:15Przywitanie gości i otwarcie Konferencji – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:15-10:30Idea i cele projektu WAMA SMART LAB „Drewno i Meblarstwo”- Dorota Kopeć, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:30-10:40Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i Meblarstwo” – prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką – Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan, Profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
10:40-10:55Przemysł drzewny w Polsce – szanse i kierunki rozwoju – Rafał Szefler, Dyrektor Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
10:55-11:20Development and innovations to wood-based industries and enterprise communities (especially in SME sector). Based on activities in Horizon 2020 projects WoodCircus, BASAJAUN and related PPI-network collaboration – prelekcja on-line z możliwością zadawania pytań – Prof. Erkki Verkasalo, Natural Resources Institue Finland
11:20-11:35Drewno i Meblarstwo 4.0. Ewolucja sektora w stronę nowych motorów wzrostu. Prezentacja raportu i dobrych praktyk – Krzysztof Mrówczyński, Ekspert ds. Analiz Sektorowych, Bank Pekao SA
11:35-11:50Innowacje Polskiej branży meblarskiej – Dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R Studio Tomasz Wiktorski
11:50-12:10Przerwa kawowa
12:10-12:25Trendy i technologie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego na świecie – analizy sektora na potrzeby Business Technology Roadmap – Dr Jarosław Osiadacz, Prezes Innova Consulting
12:25-12:40Przemysł drzewny i meblarski w zielonej gospodarce. Wyzwania ekologiczne – Dr Małgorzata Wnorowska, Redaktorka naczelna „Przemysł Drzewny Research & Development”
12:40-12:55Środowiskowe aspekty ekoprojektowania – Dr inż. Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO)
12:55-13:10Klaster jako element infrastruktury wsparcia innowacyjności – perspektywy koopetycji i kooperencji jako nowej formy współpracy przemyśle drzewnym i meblarskim w województwie warmińsko- mazurskim – Dr Katarzyna Kołacz, Sieć Badawcza Łukasiewicz
13:10-13:30Przerwa kawowa
13:30-14:00Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – Gabriela Zenkner-Kłujszo, Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Damian OpalachKierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
14:00-14:45Panel dyskusyjny: Jak utrzymać konkurencyjność regionalnej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych w najbliższej dekadzie? Szanse i zagrożenia – Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan, Paneliści: Dr inż. Agnieszka Sznyk, Dr Jarosław Osiadacz, Rafał Szefler, Dr Małgorzata Wnorowska, Dr inż. Tomasz Wiktorski i inni
14:45-15:05Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w obszarach Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i meblarstwo”
Od 15:05Obiad oraz networking

Prelegenci:

Prof. Joanna Hołub-Iwan – ekonomistka, doktor habilitowana w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego i procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.

Rafał Szefler – dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, członek Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od stycznia 2018 roku jest członkiem grupy opracowującej nowe wskaźniki do standardu FSC.

Prof. Erkki Verkasalo – profesor i kierownik programu badawczego Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych. Przez ponad 30 lat pracował w Fińskim Instytucie Badawczym Leśnictwa. Jest autorem ponad 500 publikacji i artykułów naukowych. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących drewna w roli eksperta.

Krzysztof Mrówczyński – ekspert ds. Analiz Sektorowych w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku PEKAO SA. Autor raportu sektorowego dotyczącego branży drzewnej w 2022 roku. 

Dr inż. Tomasz Wiktorski – ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Właściciel B+R Studio zajmującego się doradztwem i analizą rynku meblarskiego, a także opracowywanie i wdrażaniem usług dla branży drzewnej i meblarskiej. 

Dr Jarosław Osiadacz – specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności technologii). Jest teoretykiem i praktykiem innowacji.

Dr Małgorzata Wnorowska – politolog, redaktorka naczelna gazety „Przemysł Drzewny. Research & Development. Koordynatorka projektu w Forum Holzbau Polska oraz koordynatorka biura Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu.

Dr inż. Agnieszka Sznyk – ekspertka w dziedzinie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego rozwoju (INNOWO), think tanku działającego w zakresie opracowywania i wdrażania zmian systemowych na rzecz zrównoważonego postępu społeczno-gospodarczego. Jest członkiem grupy koordynacyjnej European Circular Economy Stakeholder Platform ECESP.

Dr Katarzyna Kołacz – prowadzi badania naukowe związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami innowacji, klastrów i powiązań kooperacyjnych. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, opracowań, ekspertyz, analiz w tym z oceną innowacji oraz własności intelektualnej.


W trakcie trwania konferencji zostanie zapewniony całodzienny serwis kawowy i dwudaniowy obiad w postaci stołu szwedzkiego.

Rejestracja:

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: http://isdrewno.pl/wydarzenia/8-konferencja-inteligentnej-specjalizacji-w-olsztynie