Serdecznie zapraszamy do udziału
w Konferencji Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”,
pt. Silna Inteligenta Specjalizacja „Ekonomia Wody”. Potrzeba zmian czy kontynuacji?

Kiedy: 20 stycznia 2023 w godz. 10:00-15:00

Gdzie: Hotel Przystań w Olsztynie

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody, a więc: transport wodny, sporty wodne, produkcja jachtów i łodzi, produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, zakwaterowanie i odnowa biologiczna, przemysł rolno-spożywczy.

Specjalizacja EKONOMIA WODY bazuje na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz szereg rodzajów działalności, mających również duży potencjał innowacyjny. Jednocześnie wpisuje się w nią szereg branż, które zostały szczególnie dotknięte w wyniku pandemii COVID-19 oraz przed którymi stoją wyzwania związane z ochroną środowiska, cyfryzacją i automatyzacją. Dlatego tak ważne jest, by w kolejny rok wejść z większą świadomością na temat potencjalnych szans i zagrożeń oraz trendów, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw w 2023.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i kreatywne inicjatywy studentów oraz doktorantów z województwa. Przedstawimy doświadczenia z wdrażania środków  unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia Wody”.  

Agenda:

10:00- 10:15 (15 min)Przywitanie gości i otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:15-10:30 (15 min)Idea i cele projektu WAMA SMART LAB „Ekonomia wody” Dorota Kopeć
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:30-10:45 (15 min)Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką) Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan
Profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
10:45-11:15 (30 min)Trendy technologiczne, które zmienią świat Dr Maciej Kawecki
Digital EU Ambassador
11:15-11:35 (20 min)Prezentacja wdrożonych innowacyjnych rozwiązań firm z regionu w ramach RPO WiM 2014-2020 (w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”) Przedstawiciel firmy APRS sp. z o.o. Michał Danowski
MD Consulting
11:35-12:05 (30 min)Przerwa kawowa
12:05-12:45 (40 min)Rozwój Ekoturystyki opartej na zasobach wodnych (Development of water-based Ecotourism) Aivar Ruukel
Członek zarządu Global Ecotourism Network, Estonian Nature Tourism Association oraz Estonian Dugout Boat Society.
12:45-13:05 (20 min)Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu środowiskiem naturalnym w obliczu wyzwań GOZ Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gaska Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
13:05-13:25 (20 min)Między rekreacją a ekologią w Ekonomii Wody. Pozycjonowanie oferty regionu w oparciu o wyzwania i trendy – w kontekście Business Technology Roadmap Aldona Kucner, MBA
Q-ALDO COMMUNICATION
13:25-13:45 (20 min)Przerwa kawowa
13:45-14:15 (30 min)Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody” w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur 2021-2027
Gabriela Zenkner-Kłujszo
Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Damian Opalach
Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
14:15-14:25 (10 min)Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców
w obszarach Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”
14:25-15:10 (45 min)Panel dyskusyjny Silna inteligentna Specjalizacja Ekonomia Wody – sytuacja geopolityczna, kryzys energetyczny, cyfryzacja, automatyzacja, GOZ Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan Paneliści: Magdalena Fuk, Dr Jarosław Klimczak, Dr hab. inż. Radosław Kowalski, Przedstawiciel APRS sp. z o.o., Michał Danowski, Elżbieta Lendo (do potwierdzenia)
Od 15:10Obiad oraz networking

Wydarzenie zakończy się obiadem i networkingiem, który będzie okazją do rozmów w kuluarach z prelegentami i do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby potwierdzić udział należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://www.iswoda.pl/wydarzenia/3-konferencja-inteligentnej-specjalizacji-ekonomia-wody-w-olsztynie