29 września (czwartek) od 09:00 do 11:00 w budynku Starej Kotłowni (ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn, sala 2A) odbędzie się spotkanie networkingowe pn. Porozmawiajmy o trendach w branży meblarskiej.

Celem spotkań networkingowych jest przede wszystkim sieciowanie, czyli zwiększenie sieci kontaktów, możliwość porozmawiania o problemach, wyzwaniach czy nowych projektach z firmami z tej samej branży. Organizatorzy chcą, żeby te spotkania dały uczestnikom coś więcej, wartość dodaną w postaci ciekawych informacji czy przydatnej wiedzy.

Piotr Wasyluk z firmy WASYLUK Projektowanie Kreatywne (jeden z autorów kierunku studiów „Analiza i kreowanie trendów” na UWM) specjalnie na potrzeby tego cyklu spotkań przeprowadzi analizę, a następnie zapozna uczestników z aktualnymi trendami – zarówno tymi globalnymi wpływającymi pośrednio na branżę, jak i tymi dotyczącymi ściśle konkretnych sektorów biznesu.

Agenda nie jest rozpisana godzinowo, organizatorom zależy na luźnej atmosferze spotkania. Orientacyjny plan wygląda następująco:
– przywitanie, parę słów o Centrum Innowacji i Transferu Technologii
– prezentacja uczestników – 2 minuty dla każdego
– trendy branżowe i głobalne // WASYLUK Projektowanie Kreatywne
– otwarta dyskusja: Czy globalne trendy są odczuwalne przez firmy z naszego regionu? Czy śledzenie trendów się opłaca? Jak z trendami radzą sobie nasze lokalne firmy? Gdzie szukać informacji o trendach?
– podziękowania, nieformalne rozmowy przy kawie

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego (cbip.uwm.edu.pl/form/formularz-zgloszeniowy-meble) – ilość miejsc ograniczona! Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a wydarzenie jest organizowane przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie w ramach działań sieci Enterprise Europe Network.