Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykowane jest podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Polski Wschodniej, dla których przeznaczona jest dotacja z programu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 • Właścicieli firm produkcyjnych
 • Osób Zarządzających sprzedażą
 • Menedżerów ds. eksportu

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:

 • Jaki potencjał do ekspansji zagranicznej mają polskie firmy
 • Ile firm uzyskało wsparcie w ramach konkursów “Internacjonalizacja MŚP”
 • Dla kogo przeznaczone jest wsparcie
 • Jakie są kryteria wyboru projektów
 • Kto będzie preferowany w konkursie
 • Jakie są wymogi oraz ramy czasowe projektu unijnego
 • Jakie są wskaźniki projektu
 • Jak wygląda ścieżka postępowania przy składaniu wniosku 
 • Czym jest Model Biznesowy Internacjonalizacji
 • Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę przy wdrażaniu oraz rozliczaniu projektu unijnego

Data: 5.04.2022

Godzina: 10:00 – 12:00

Miejsce: szkolenie online

Wstęp: wolny

Więcej informacji na temat szkolenia: https://itro.pl/wydarzenia/internacjonalizacja2022/