Już 13 października 2022 r. w Elblągu odbędzie się 9 edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię”.

Celem wydarzenia „Otwarci na Skandynawię” jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, przedstawienie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców ze Szwecji, Finlandii i Danii oraz przedstawicieli MŚP z Warmii i Mazur, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawiciele firm skandynawskich prowadzących działalność w Polsce podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy z naszym regionem. Z kolei lokalni przedsiębiorcy, którym udało się zaistnieć na rynkach skandynawskich, opowiedzą, dlaczego warto podjąć współpracę z firmami skandynawskimi i od czego zacząć poszukiwanie partnerów biznesowych.

W programie zaplanowano także warsztaty dla dwóch grup językowych, podczas których uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia biznesu w Polsce i Skandynawii z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Więcej informacji o konferencji: https://invest.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konferencji-otwarci-na-skandynawie/