Informacje o szkoleniu:
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Temat szkolenia: Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z RPO WiM 2014–2020.

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak

Termin i czas trwania szkolenia:
11 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00–14.00

Miejsce szkolenia:
ONLINE – platforma ClickMeeting

Program szkolenia:

08.30–09.00 – Rejestracja uczestników do platformy szkoleniowej

09.00–09.45 – I blok tematyczny

  • Omówienie zmian obowiązujących od 2021 r. z uwzględnieniem aspektów, które generują najwięcej nieprawidłowości, w szczególności skutkujących korektą finansową. Systematyka ustawy.
  • Omówienie zmian w prawie (na zasadzie pokazania różnic).
  • Zasady udzielania zamówień.
  • Tryby postępowania o udzielenie zamówienia: nowy tryb podstawowy – 3 warianty.

09.45–10.00 – Przerwa

10.00–10.45 – II blok tematyczny

  • Zasady tworzenia OPZ.
  • Zasady szacowania wartości zamówienia.
  • Składanie, otwarcie, ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp, zawarcie umowy.
  • Usługi społeczne wg nowych przepisów Pzp.
  • Elektronizacja.
  • Dobre praktyki związane z udzielaniem zamówień.

10.45–11.00 – Przerwa oraz przeprowadzenie badania ankietowego

11.00–14.00 – Konsultacje, dyskusja i czas na zadawanie pytań przez uczestników szkoleniaUWAGA – certyfikaty w formie elektronicznej zostaną wysłane do uczestników szkolenia, na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych, około 5 dni roboczych po zorganizowanym szkoleniu.

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do 5 kwietnia 2022 r. Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoś nieobecność
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:
e-mail: szkoleniaonline@crps.pl