W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w misji biznesowej do Lizbony organizowanej przez Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą (PPCC) przy wsparciu lokalnego partnera, Portugalskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP).

Celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi portugalskimi partnerami biznesowymi, w ich siedzibach, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników profilem pożądanych spotkań.

Misja jest organizowana wspólnie z Portugalską Izbą Przemysłowo-Handlową (CCIP), prywatnym
proaktywnym stowarzyszeniem biznesowym o rozległej sieci kontaktów, wspierającym firmy nieprzerwanie od 1834 roku. CCIP wspiera i promuje rozwój swoich członków zarówno w kraju jak
i na poziomie międzynarodowym. Jest również instytucją łączącą sektor małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi graczami.

Uczestnicy misji zdobędą również wiedzę na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne i proceduralne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów.

WYBIERZ PORTUGALIĘ JAKO NASTĘPNEGO PARTNERA BIZNESOWEGO.


Więcej informacji: pobierz Business Mission 2023 (pdf)

Link do rejestracji: formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja trwa do 26 marca 2023 roku.