Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

ma zaszczyt zaprosić na konferencję on-line

Turystyka nas inspiruje. Turystyka wiejska. Cudownie odkrywać!

Data: 27 października 2022 r., w godzinach 10:00 – 14:45

Konferencja odbędzie w formie webinaru on-line.

Więcej informacji o konferencji: https://invest.warmia.mazury.pl/konferencja-turystyczna-turystyka-nas-inspiruje-turystyka-wiejska-cudownie-odkrywac/