20 grudnia 2022 roku odbędzie się webinarium związane z przygotowaniem małych projektów w Programie Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (BSR).

Małe projekty (small projects) są nową formą współpracy w ramach BSR dedykowaną przede wszystkim organizacjom, które chciałyby po raz pierwszy spróbować swoich sił w realizacji międzynarodowego projektu.

Podczas spotkania będzie okazja zapoznać się z warunkami naboru, zasadami przygotowywania wniosków i realizacji projektów.

Główne cechy małych projektów:
•    Maksymalny czas realizacji projektu: 2 lata
•    Proste zasady rozliczania
•    Dofinansowanie: do 80%
•    O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in.: władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne i uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne.

Program spotkania (TUTAJ)

Rejestracja potrwa do 19 grudnia 2022 roku (TUTAJ). Webinar organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Seminarium odbędzie w godzinach 10.00-12.00 na platformie zoom.

Nabór projektów małych trwa do 26 stycznia 2023 roku.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tel.: +48 22 273 81 75; +48 22 273 81 87
e-mail: BSR@mfipr.gov.pl . Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail: ewt@warmia.mazury.pl;