Konferencja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom związanym z innowacjami i przyszłością żywności w regionie Warmińsko-Mazurskim. Wydarzenie gromadzi ekspertów z dziedziny technologii żywności, przedstawicieli władz regionalnych oraz badaczy i przedsiębiorców z Polski. Program konferencji skupia się na analizie aktualnych trendów, możliwościach finansowania innowacji oraz potencjale technologii w produkcji żywności.

Wśród prelegentów znajdą się wybitni specjaliści w dziedzinie sztucznej inteligencji stosowanej w produkcji żywności, jak również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w Brukseli oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szczególny nacisk zostanie położony na znaczenie regionalnej, tradycyjnej żywności w kontekście nowych technologii. Panel dyskusyjny stanowi okazję do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą nowoczesność.

Program konferencji i link do zapisów – zobacz tutaj.