Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pn.: Inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność Wysokiej Jakości” – wyzwania i potrzeby, która odbędzie się 25.11.2022, w Hotelu Przystań w Olsztynie.

Konferencja jest częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i wyróżnimy najbardziej kreatywne inicjatywy ze świata nauki z województwa.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. następujące tematy:

  • Trendy w sektorze rolno-spożywczym i rola Europejskiego Instytutu Technologicznego we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw.
  • Najciekawsze rozwiązania technologiczne w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości”.
  • Zmieniające się gusta klientów i rosnąca popularności kuchni roślinnej oraz przykłady dobrych praktyk.
  • Doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” w ramach okresu programowania środków UE na lata 2021-2027.

Podczas konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny na temat przemian gospodarczych wynikających z pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego w kontekście sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Wydarzenie zakończy się networkingiem, który będzie okazją do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora z województwa warmińsko – mazurskiego.

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://www.zywnoscwim.pl/szcz…/konferencja-dla-liderow-is.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.zywnoscwim.pl.