Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne webinarium informacyjne dla zainteresowanych wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dotyczące poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. W trakcie spotkania omówione zostaną główne założenia konkursu. Na webinarium zapraszamy osoby reprezentujące organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Prosimy o przesyłanie pytań dotyczących konkursu, planowanych do poruszenia na spotkaniu informacyjnym do dnia 13.01.2023 r. na adres e-mail: nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl z dopiskiem „Pytanie na spotkanie informacyjne”.

Termin webinarium: 17.01.2023 r., w godzinach 10:00-12:00

Miejsce spotkania: Platforma on-line Zoom

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 16.01.2023 r. do godz. 14:00. Potwierdzenie mejlowe przesłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 17.01.2023 r.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy: zobacz tutaj.