Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie – środki na  rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiecie olsztyńskim, działdowskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, mrągowskim, nidzickim, oleckim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim”.

Termin spotkania: 3 marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 10:50

Miejsce spotkania: Platforma on-line

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 1 marca 2022 r.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie przesłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

tel.: 89 512 5482/83/84/85/86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Agenda

Formularz zgłoszeniowy