Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie – środki na  rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiecie olsztyńskim, mrągowskim, nidzickim, szczycieńskim”.


Termin spotkania: 8 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 10:50

Miejsce spotkania: Platforma on-line


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 7 czerwca 2022 r.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie przesłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7960/webinarium-informacyjne-fundusze-europejskie-%E2%80%93-srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-powiecie-olsztynskim-mragowskim-nidzickim-szczycienskim