Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Działanie FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat A (typy projektów 1, 3 i 4) – dla aglomeracji od 10 000 RLM do poniżej 15 000 RLM” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.

Podczas webinarium omówione zostaną główne założenia naboru.
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, MŚP, organizacji pozarządowych.

Termin: 17.07 2024 r., w godzinach 10:00–12:00

Miejsce: Platforma on-line.

Warunki uczestnictwa:

  • wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do 12 lipca 2024 r.;
  • potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie wraz z linkiem do spotkania przesłane zostaną przez organizatorów na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu rekrutacji, najpóźniej w dniu spotkania.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie w formularzu zgłoszeniowym o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji: 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89, e-mail: pife.olsztyn@warmia.mazury.pl

Agenda

Źródło: funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl