Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą bałtycką do udziału w regionalnym webinarium pt. „Drugi nabór w Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – jak przygotować dobry projekt?”, adresowanym do potencjalnych beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się 7  listopada  (online) na platformie WEBEX.  Przypominamy jednocześnie, że 20 października 2022 r. rozpoczął się już II nabór projektów w programie współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

W perspektywie finansowej 2021-2027 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego realizowany jest w oparciu o trzy wybrane cele polityki UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg.

Program wspierać będzie projekty podejmujące wspólne, transnarodowe wyzwania w zakresie: wzmacniania odporności gospodarki i społeczeństw na zewnętrzne zagrożenia  np. pogorszenie koniunktury, kryzysy natury zdrowotnej; podnoszenia jakości i efektywności usług publicznych; poprawy stanu oraz zrównoważonego wykorzystania wód;  wspierania  gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), transformacji energetycznej i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności przyjaznej środowisku.

Kolejny nabór wniosków pozwala ubiegać się o dofinansowanie dla projektów małych i głównych w 3 priorytetach programu. Projekty małe wyróżniają się wieloma uproszczeniami, zarówno w realizacji jak i rozliczaniu i są dedykowane w szczególności dla organizacji, które do tej pory nie uczestniczyły w programie. Projekty główne z kolei dają możliwość przetestowania innowacyjnego rozwiązania w regionie. Niezależnie od morskich konotacji nazwy programu, jego  oferta skierowana jest do wszystkich polskich województw i ich subregionów.  O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. władze centralne i samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne, sektor pozarządowy i podmioty prywatne.

Ogłoszenie o naborze – projekty główne

Ogłoszenie o naborze – projekty małe

Szczegółowe informacje i dostęp do pakietu aplikacyjnego https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/

Podczas spotkania uczestnicy poznają ofertę Programu oraz zasady drugiego naboru wniosków. Organizatorzy podpowiedzą także, jak podejść do aplikowania z perspektywy warmińsko-mazurskiego beneficjenta, tj. omówiony zostanie regionalny potencjał do współpracy w ramach programu Region Morza Bałtyckiego w tym perspektywy i wyzwania rozwojowe charakterystyczne dla województwa warmińsko-mazurskiego. Nasz ekspert ds. bałtyckich przedstawi również specyfikę projektów realizowanych w programie transnarodowym (tzw. logikę interwencji), a także przykłady dotychczas zrealizowanych projektów, podejmujących problematykę charakterystyczną także dla województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas webinarium przedstawimy Państwu również kwestie komplementarności Interreg z funduszami programu regionalnego tj.  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027.

Zobacz także:

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 4 listopada 2022 r. na adres e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl.  Link do spotkania online otrzymają Państwo wraz z potwierdzeniem rejestracji.