Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dofinansowanie usług rozwojowych”.

Termin: 15.07.2022 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Miejsce: Platforma on-line

Dla kogo:

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat bezzwrotnego wsparcia na różnego rodzaju usługi rozwojowe. Na spotkaniu przedstawione zostaną wybrane projekty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpielblag@warmia.mazury.pl do 14.07.2022 r. (do godz. 12.00) i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 15.07.2022 r.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Agenda