Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line „Dofinansowanie usług rozwojowych”.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat bezzwrotnego wsparcia na usługi rozwojowe. Na spotkaniu przedstawione zostaną wybrane projekty umożliwiające otrzymanie dotacji na szkolenia oraz usługi doradcze.

Termin: 26.01.2023 r., w godzinach 10:00–11:00.

Miejsce: Platforma on-line.


Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 25 stycznia 2023 r. (do godz. 12:00),
  2. potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, poinformuj nas o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8248/webinarium-dofinansowanie-uslug-rozwojowych.