Podczas spotkania omówione zostaną możliwości pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 🇪🇺.

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką dofinansowania usług rozwojowych, a w szczególności do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje.

Termin spotkania: 15 kwietnia 2024 r. w godzinach 10.00 –11.15.

Miejsce spotkania: Spotkanie on-line, platforma Zoom.

Warunki uczestnictwa:

✅ Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11 kwietnia 2024 r.

✅ Potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie wraz z linkiem do spotkania przesłane zostaną przez organizatorów na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu rekrutacji, najpóźniej w dniu spotkania.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/…/webinar…

Więcej informacji na temat spotkania uzyskasz kontaktując się z

Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu: tel.: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl.