Już po raz piąty w województwie warmińsko-mazurskim najnowsze technologie w przemyśle będą tematem konferencji Automatyzacji i Robotyzacji Przemysłu.

Zobacz więcej na https://invest.warmia.mazury.pl/automatyzacji-i-robotyzacji-przemyslu-v-specjalistyczna-konferencja-w-ostrodzie/