Więcej informacji wkrótce na stronie festiwal.warmia.mazury.pl.