O Festiwalu:

Festiwal jest miejscem spotkań osób zajmujących się promocją, budowaniem potencjału lokalnego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego. Festiwal adresowany jest przede wszystkim do władz samorządowych z Warmii i Mazur, pracowników komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych, a także przedstawicieli instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych i lokalnych zajmujących się promocją, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców.

Wydarzenie ma charakter konferencyjno-warsztatowy. W tym roku tematem głównym Festiwalu jest „E-gospodarka Warmii i Mazur“. Mając na uwadze sygnalizowaną przez samorządowców i przedsiębiorców potrzebę rozmowy, która pozwoli na pogłębienie tematów poruszanych podczas wystąpień prelegentów, zaprojektowaliśmy w miejscu wydarzenia specjalną strefę, w której będą odbywać się rozmowy w formule „World Cafe“.

Tegoroczny Festiwal to okazja do rozmowy o wspólnych doświadczeniach i nowych wyzwaniach związanych z marketingiem miejsc, integracją wewnątrz regionu i nowych trendach.

Podczas Festiwalu zostaną również ogłoszone wyniki 10. edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury”, w którym nagrodzone zostaną najlepsze projekty z zakresu promocji zrealizowane w 2021 roku w naszym województwie przez podmioty z Warmii i Mazur.

Data i miejsce:

Kiedy: 20-21.10.2022 r.

Gdzie: Ełk

Więcej o festiwalu, w tym informacje o rekrutacji: zobacz tutaj.