Unia Europejska

Nasza baza organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego została stworzona na podstawie Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021, który został opublikowany w grudniu 2019 roku przez Narodowy Instytut Wolności. W naszej bazie znajdują się te organizacje, które posiadają status pożytku publicznego zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057)

Stan na 30 listopada 2020 roku.

Wykaz może nie obejmować oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które to oddziały nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS. Przekazanie 1% swojego podatku dla tych jednostek musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony. Dotyczy to takich organizacji i ich oddziałów terenowych, jak np.:

  1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS: 0000116212)
  2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (KRS: 0000154454)

Jeśli wybrałeś już organizację, wypełnij e-deklarację – kliknij TUTAJ

KRS Nazwa organizacji Powiat Gmina Miejscowość Kategoria
0000001304 Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg pomoc społeczna
0000001316 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Elbląg Elbląg Elbląg
0000002406 Klub Żeglarski Ostróda Ostródzki Ostróda Ostróda sport
0000003007 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Socjal w Braniewie Braniewski Braniewo Braniewo pomoc społeczna
0000004368 Stowarzyszenie Świętej Rodziny Olsztyn Olsztyn Olsztyn wiara
0000005380 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie Synapsa Mrągowski Mrągowo Mrągowo pomoc społeczna
0000005622 Nasza Szkoła Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym Elbląg Elbląg Gronowo Górne szkoły
0000006479 Stowarzyszenie Razem Szczycieński Świętajno Świętajno
0000007981 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ostródzki Ostróda Ostróda niepełnosprawni
0000009872 Klub Sportowy Wałsza w Pieniężnie Braniewski Pieniężno Pieniężno sport
0000011703 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg
0000012657 Stowarzyszenie Szkolniak Ostródzki Małdyty Szymonowo szkoły
0000012703 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci I Młodzieży Sukces Mrągowski Mrągowo Mrągowo dzieci
0000014250 Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych Elbląg Elbląg Elbląg niepełnosprawni
0000014251 Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium Olsztyn Olsztyn Olsztyn szpitale i hospicja
0000014834 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn niepełnosprawni
0000014968 Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim Nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie szpitale i hospicja
0000015075 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne Elbląg Elbląg Elbląg
0000016441 Aeroklub Elbląski Elbląski Elbląg Elbląg sport
0000016836 Ochotnicza Straż Pożarna w Tolkmicku Elbląski Tolkmicko Tolkmicko straż pożarna
0000016868 Ochotnicza Straż Pożarna w Pogrodziu Elbląski Tolkmicko Pogrodzie straż pożarna
0000017044 Szczycieński Klub Kyokushin Karate Szczycieński Szczytno Szczytno sport
0000017464 Miejski Klub Sportowy Błękitni w Ornecie Lidzbarski Orneta Orneta sport
0000019992 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk Iławski Iława Iława niepełnosprawni
0000020098 Stowarzyszenie Przystań Iławski Iława Iława
0000020805 Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu Piski Orzysz Orzysz
0000020919 Stowarzyszenie Węgajty Olsztyński Jonkowo Węgajty
0000020972 Kayak Sport Club Olsztyn Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000024608 Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000025665 Stowarzyszenie Rozwoju I Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu Iławski Susz Susz lokalne
0000025944 Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn szkoły
0000026251 Fundacja Zdrowe Serce Elbląski Elbląg Elbląg
0000026673 Fundacja Niepełnosprawnych Sanus Ostródzki Ostróda Ostróda niepełnosprawni
0000027552 Fundacja Pomocy Dzieciom I Osobom Niepełnosprawnym Salus Kętrzyński Reszel Klewno niepełnosprawni
0000027803 Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg Elbląg Elbląg Elbląg sport
0000027830 Fundacja Świętego Brata Alberta Elbląg Elbląg Elbląg wiara
0000028524 Samodzielne Koło Terenowe Nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach Mrągowski Mikołajki Mikołajki
0000028528 Stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn Z Siedzibą w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000028888 Ludowy Klub Sportowy Błękitni Szczycieński Pasym Pasym sport
0000029117 Stowarzyszenie Na Rzecz Ośrodka Aktywności Iławski Lubawa Lubawa
0000029171 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000029561 Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu Elbląski Elbląg Elbląg
0000029577 Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu Elbląski Elbląg Elbląg kobiety
0000029900 Bank Żywności w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000029987 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Olsztyn Olsztyn Olsztyn niepełnosprawni
0000030497 Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku Giżycki Giżycko Giżycko chorzy
0000030520 Stowarzyszenie Jantar Elbląski Elbląg Elbląg
0000030799 Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000031769 Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Elbląg Elbląg Elbląg
0000032421 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - Ms Mrągowski Mikołajki Mikołajki lokalne
0000032763 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Olecki Olecko Olecko
0000032791 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Olecki Kowale Oleckie Kowale Oleckie pomoc społeczna
0000033231 Fundacja Rozwoju Społecznego Nad Symsarną Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński lokalne
0000033262 Komitet Ochrony Orłów Olsztyn Olsztyn Olsztyn zwierzęta
0000033301 Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego Elbląg Elbląg Elbląg lokalne
0000034507 Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Dar Serca Rysipon - Dar Serca Giżycki Ryn Ryn niepełnosprawni
0000036263 Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie Iławski Iława Iława sport
0000036454 Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie Giżycki Giżycko Giżycko
0000037429 Lions Club Olsztyn Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000037544 Miejski Ludowy Klub Sportowy Znicz w Białej Piskiej Piski Biała Piska Biała Piska sport
0000038479 Fundacja Zwierzęta Eulalii Mrągowski Piecki Zyzdrojowa Wola zwierzęta
0000039008 Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Imatki Teresy Z Kalkuty Elbląg Elbląg Elbląg niepełnosprawni
0000040169 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań Przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Ełcki Ełk Nowa Wieś Ełcka niepełnosprawni
0000040588 Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej I Turystyki Niewidomych I Słabowidzących Morena Iławski Iława Iława sport
0000041111 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Lidzbarski Orneta Orneta niepełnosprawni
0000041470 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000044739 Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie Szczycieński Szczytno Szczytno niepełnosprawni
0000045439 Miejski Klub Sportowy Start w Nidzicy Nidzicki Nidzica Nidzica sport
0000045577 Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej Działdowski Działdowo Działdowo lokalne
0000045809 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych Na Sm w Ełku Ełcki Ełk Ełk chorzy
0000046028 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku I Rodzinie Ostródzki Małdyty Szymonowo dzieci
0000046239 Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Z Wadami Słuchu Iławski Iława Iława dzieci
0000046696 Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta Dromader Kętrzyński Kętrzyn Kętrzyn sport
0000047361 Towarzystwo Przyjaciele Szkoły Olsztyński Biskupiec Biskupiec szkoły
0000047896 Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne im. Maksymiliana Kubackiego w Ostródzie Ostródzki Ostróda Ostróda
0000047959 Nidzicki Fundusz Lokalny Nidzicki Nidzica Kamionka lokalne
0000048772 Klub Sportowy Baza Mrągowo Mrągowski Mrągowo Mrągowo sport
0000048783 Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000048809 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ząbrowa Iławski Iława Ząbrowo
0000049148 Stowarzyszenie Przymierze-Ziemia Piska Z Siedzibą w Piszu Piski Pisz Pisz lokalne
0000049455 Reszelski Klub Sportowy Orlęta-Rema Reszel Kętrzyński Reszel Reszel sport
0000049488 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym I Osobom O Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju Olsztyn Olsztyn Olsztyn pomoc społeczna
0000049793 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej Olsztyn Olsztyn Olsztyn pomoc społeczna
0000050611 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci I Młodzieży Światło Nidzicki Nidzica Nidzica dzieci
0000050757 Stowarzyszenie Serce Za Uśmiech Przy Szpitalu Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg wiara
0000051167 Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Iławski Iława Iława sport
0000051469 Stowarzyszenie Absolwentów I Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000051822 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych Sion w Bartoszycach Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce niepełnosprawni
0000051853 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Olsztyn Olsztyn Olsztyn niepełnosprawni
0000052104 Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina Olecki Świętajno Giże lokalne
0000052186 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce
0000052660 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin w Olsztynku Olsztyński Olsztynek Olsztynek niepełnosprawni
0000053021 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy I Okolic Olsztyński Dywity Słupy lokalne
0000053487 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000053813 Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000054327 Klub Seniora Wrzos w Braniewie Braniewski Braniewo Braniewo seniorzy
0000055831 Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki Z Kalectwem Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000056409 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000056428 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Z Niepełnosprawnością Intelektualną Jesteśmy Iławski Iława Iława niepełnosprawni
0000056474 Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg
0000057853 Fundacja Opiekun Lidzbarski Kiwity Bartniki
0000058322 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Lazarus w Szczytnie Szczycieński Szczytno Szczytno pomoc społeczna
0000058842 Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem I Rodziną Iśw. Brata Alberta Olsztyn Olsztyn Olsztyn wiara
0000059946 Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000060843 Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera I Innymi Zaburzeniami Psychicznymi Elbląg Elbląg Elbląg chorzy
0000061150 Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000061654 Hospicjum Domowe Iśw. Wojciecha Mrągowski Mrągowo Mrągowo wiara
0000061818 Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym Ijaniny Pelczarskiej w Ostródzie Ostródzki Ostróda Ostróda dzieci
0000062315 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy Nidzicki Nidzica Nidzica niepełnosprawni
0000062411 Warmińsko - Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów I Orkiestr Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000062919 Fundacja Ichthys Ostróda Ostróda Wałdowo
0000065257 Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Pojezierze Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000065363 Stowarzyszenie Chór Camerata Iławski Iława Iława
0000069077 Ostródzkie Towarzystwo Amazonki Ostródzki Ostróda Ostróda
0000071714 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Jesteś-My Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce niepełnosprawni
0000073068 Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni I Tańca Warmia Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000073246 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku Giżycki Giżycko Giżycko niepełnosprawni
0000077097 Stowarzyszenie Rotary Club Giżycko Giżycki Giżycko Giżycko
0000081499 Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000086043 Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000091325 Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000094027 Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000098782 Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny Gołdapski Gołdap Gołdap lokalne
0000100948 Fundacja Laurentius Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000104279 Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecki Olecko Olecko sport
0000106099 Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty Olsztyński Dobre Miasto Dobre Miasto
0000106109 Bank Żywności w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg
0000111401 Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000119787 Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej M.olsztyn M.olsztyn Olsztyn lokalne
0000121257 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Rodzinie Arka Iks. Juliana Żołnierkiewicza Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000124190 Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Iśw. Łazarza Lazarus Elbląg Elbląg Elbląg wiara
0000124961 Tęczowa Fundacja w Ełku Ełcki Ełk Ełk
0000128526 Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w Olecku Olecki Olecko Olecko sport
0000130277 Miejski Klub Sportowy Zatoka Braniewski Braniewo Braniewo sport
0000136508 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Iśw. Łazarza Z Siedzibą w Ełku Ełcki Ełk Ełk wiara
0000143245 Wspólnota Wiara I Światło Przy Parafii Św.franciszka Z Asyżu Ostródzki Ostróda Ostróda wiara
0000145890 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie dzieci
0000148747 Fundacja Przyszłość Dla Dzieci Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000149250 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński niepełnosprawni
0000151263 Stowarzyszenie Oratorium im. Św.jana Bosko Olsztyński Olsztyn Olsztyn wiara
0000153636 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku Działdowski Lidzbark Lidzbark sport
0000156393 Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej Ostródzki Ostróda Ostróda
0000156906 Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej Kętrzyński Kętrzyn Kętrzyn lokalne
0000158292 Stowarzyszenie Wychowanie Dla Przyszłości Ostródzki Ostróda Ostróda
0000160511 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Niepełnosprawnej I Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych Promyk Szczycieński Szczytno Szczytno niepełnosprawni
0000167390 Stowarzyszenie Glotovia Olsztyński Dobre Miasto Głotowo
0000168264 Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach Olecki Olecko Lenarty straż pożarna
0000169453 Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa Kętrzyński Barciany Barciany
0000170358 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg
0000170644 Elbląski Klub Sportowy Mlexer Elbląg Elbląg Elbląg sport
0000172231 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu Ostródzki Morąg Morąg dzieci
0000174307 Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Lidzbarski Orneta Orneta niepełnosprawni
0000174438 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Otwarte Drzwi Szczycieński Pasym Pasym pomoc społeczna
0000174843 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Św.maksymiliana Marii Kolbego w Piszu Piski Pisz Pisz wiara
0000178814 Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg straż pożarna
0000181540 Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Olsztyński Gietrzwałd Gietrzwałd
0000182142 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych I Osób Wspierających Przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku Olecki Olecko Olecko niepełnosprawni
0000189538 Klub Sportowy Barkas Tolkmicko Elbląski Tolkmicko Tolkmicko sport
0000194992 Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne Betania w Elblągu-Stagniewie Elbląski Elbląg Elbląg-Stagniewo wiara
0000196290 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Amicus Ostródzki Ostróda Ostróda niepełnosprawni
0000196689 Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kętrzyński Kętrzyn Kętrzyn niepełnosprawni
0000202336 Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000202570 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Szansa Giżycki Giżycko Giżycko
0000205924 Łańcuch Wzajemności Lidzbarski Kiwity Krekole
0000206250 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klon I Okolic Szczycieński Rozogi Klon lokalne
0000206964 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska Mrągowski Mrągowo Mrągowo lokalne
0000207261 Stowarzyszenie Ługwałd Olsztyński Dywity Ługwałd
0000208516 Stowarzyszenie Kałyna Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce
0000208560 Olsztyński Klub Sportowy Warmia I Mazury Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000211133 Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin - Żardeniki Olsztyński Jeziorany Żardeniki niepełnosprawni
0000211211 Fundacja Rozwoju Michelin Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000214056 Stowarzyszenie im. Ojca Władysława Włodyki w Miłakowie Ostródzki Miłakowo Miłakowo
0000214482 Joannici Dzieło Pomocy Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński pomoc społeczna
0000215256 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg dzieci
0000216673 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej I Ochrony Zdrowia Iśw. Łukasza Olecki Olecko Olecko Kolonia wiara
0000218552 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg niepełnosprawni
0000218844 Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Dębowe Wzgórze Ostródzki Morąg Szymanowo niepełnosprawni
0000219284 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej Ełcki Ełk Ełk wiara
0000219632 Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki Kętrzyński Kętrzyn Kętrzyn
0000221217 Stowarzyszenie Flota Polska Dn Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000221595 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Napiwoda Nidzicki Nidzica Napiwoda sport
0000222366 Stowarzyszenie Warmia Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000223240 Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy Nidzicki Nidzica Nidzica szpitale i hospicja
0000224800 Stowarzyszenie Rehabilitacji I Pomocy Osobom Z Wadą Słuchu Pokonać Ciszę Olsztyn Olsztyn Olsztyn pomoc społeczna
0000229649 Stowarzyszenie Mieszkańców I Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie Mukszty Ełcki Stare Juchy Zawady Ełckie lokalne
0000229666 Międzyszkolny Klub Sportowy Żak Ełk Ełcki Ełk Ełk sport
0000229864 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Zaburzeniami Słuchu I Mowy Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000230392 Towarzystwo Sportowe Gwardia Olsztyn Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000231887 Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin Ostródzki Morąg Morąg
0000232067 Stowarzyszenie Narie Ostródzki Morąg Bogaczewo
0000233904 Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa Ełcki Ełk Ełk
0000235436 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Piski Ruciane-Nida Ruciane-Nida dzieci
0000239583 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Patkub Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000239778 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie Działdowski Działdowo Działdowo seniorzy
0000245507 Caritas Archidiecezji Warmińskiej Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000245544 Stowarzyszenie Bądź Dobrej Myśli Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000246812 Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii I Mazur w Szczytnie Szczycieński Szczytno Szczytno
0000246821 Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego Elbląg Elbląg Elbląg szpitale i hospicja
0000246827 Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000247123 Uczniowski Klub Sportowy Jar Elbląg Elbląg Elbląg sport
0000247350 Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności I Promocji Zdrowia Przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku Reha-Vitae Ełcki Ełk Ełk niepełnosprawni
0000248355 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Z Problemami Zdrowotnymi Nasza Ameryka Olsztyński Olsztynek Ameryka dzieci
0000248389 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Z Siedzibą w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000248720 Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej-Cel Olsztyński Biskupiec Węgój lokalne
0000249762 Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa Strzał w 10 Olsztyn Olsztyn Olsztyn niepełnosprawni
0000250502 Oratorium Iśw. Jana Bosko w Ełku Ełcki Ełk Ełk wiara
0000251035 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania Elbląg Elbląg Elbląg lokalne
0000252900 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Ostródzie Z Siedzibą w Samborowie Ostródzki Ostróda Samborowo
0000252922 Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy I Pasłęki Ostródzki Łukta Łukta lokalne
0000252994 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi Elbląg Elbląg Elbląg niepełnosprawni
0000253650 Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Nowomiejski Kurzętnik Kurzętnik lokalne
0000255175 Koleżeński Klub Sportowy Warmia w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000260155 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie Działdowski Działdowo Działdowo niepełnosprawni
0000260433 Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek Olsztyński Dobre Miasto Dobre Miasto lokalne
0000263522 Fundacja Albatros Olsztyński Dywity Bukwałd
0000264523 Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei Na Życie Ostródzki Ostróda Ostróda
0000265433 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku Iławski Iława Iława seniorzy
0000266642 Uniwersytet III Wieku I Osób Niepełnosprawnych w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg seniorzy
0000269337 Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium Mrągowski Mrągowo Mrągowo pomoc społeczna
0000271499 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000271874 Caritas Diecezji Elbląskiej Organizacja Pożytku Publicznego Elbląg Elbląg Elbląg
0000272830 Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach Mrągowski Mikołajki Mikołajki sport
0000274510 Towarzystwo Obrony Praw Zwierząt w Ostródzie Ostródzki Ostróda Ostróda zwierzęta
0000274716 Stowarzyszenie Warmińska Wieś Olsztyński Dywity Różnowo lokalne
0000278728 Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg Elbląg Elbląg sport
0000281935 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka Z Asyżu Elbląski Pasłęk Pasłęk wiara
0000284913 Dla Dobra Szkoły Olsztyn Olsztyn Olsztyn szkoły
0000289669 Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci I Młodzieży Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000290314 Elbląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie Ich Rodzinom I Opiekunom Pro-Familia Elbląg Elbląg Elbląg chorzy
0000291774 Dziecięcy Klub Sportowy Wkra Działdowski Działdowo Działdowo sport
0000297966 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno-Sprawnych Olsztyński Jeziorany Jeziorany niepełnosprawni
0000303021 Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru w Reszlu Kętrzyński Reszel Reszel
0000306356 Towarzystwo Sportowe Nida Nidzicki Nidzica Nidzica sport
0000312439 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej Lanzania Elbląski Tolkmicko Tolkmicko lokalne
0000312625 Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze Piski Orzysz Orzysz lokalne
0000314493 Uczniowski Klub Sportowy Gracja Iławski Iława Iława sport
0000315662 Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenia Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński kobiety
0000317326 Zdrowe Płuca Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000317744 Szczycieński Klub Sportowy Szczytno Szczycieński Szczytno Szczytno sport
0000318176 Uczniowski Klub Sportowy Atos w Woźnicach Mrągowski Mikołajki Woźnice sport
0000320711 Stowarzyszenie Bliżej Dzieci Szczycieński Szczytno Szczytno dzieci
0000321827 Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciele Dziesiątki Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000325047 Stowarzyszenie Pomocy Dla Osób Autystycznych I Osób Z Innymi Zaburzeniami Rozwoju Iskierka Nadziei Iławski Iława Iława pomoc społeczna
0000327624 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej Frred Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000327656 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Skrzydła Ełcki Ełk Ełk
0000332587 Miejski Klub Sportowy Mazur Ełcki Ełk Ełk sport
0000332603 Stowarzyszenie Nie Lękaj Się Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000334191 Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000334982 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście Olsztyński Dobre Miasto Dobre Miasto niepełnosprawni
0000335866 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach Mrągowski Mikołajki Mikołajki niepełnosprawni
0000337806 Fundacja Debata Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000339766 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu Olsztyński Biskupiec Biskupiec niepełnosprawni
0000340480 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie Iławski Iława Iława niepełnosprawni
0000342375 Akademicki Klub Sportowy Przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej Imienia Józefa Rusieckiego Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000342860 Uczniowski Klub Sportowy Przyjaźń Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce sport
0000343866 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży I Osób Dorosłych Z Wadami Genetycznymi I Rozwojowymi Nadzieja w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000344354 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka I Rodzinę Pomost Ostródzki Morąg Morąg dzieci
0000345229 Ostródzkie Stowarzyszenie Edukacyjne Szansa Ostródzki Ostróda Ostróda
0000346906 Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Problemami Psychicznymi I Zagrożonych Marginalizacją Ostoja Ełcki Ełk Ełk
0000350685 Klub Sportowy Sms Ostróda Ostródzki Ostróda Ostróda sport
0000352733 Onkoludki Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Z Chorobą Nowotworową Ełcki Ełk Chrzanowo dzieci
0000355809 Zwierzyniec Św. Franciszka Olsztyn Olsztyn Olsztyn wiara
0000358101 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - Podaruj Dziecku Radość Przy Szkole Podstawowej Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku Giżycki Giżycko Giżycko niepełnosprawni
0000358546 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie Iławski Iława Iława dzieci
0000361529 Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych I Zabytkowych Szwadron Mrągowski Mrągowo Mrągowo
0000363115 Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych Elbląski Elbląg Komorowo Żuławskie
0000363677 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Sukurs Olsztyn Olsztyn Olsztyn pomoc społeczna
0000364992 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie Kętrzyński Kętrzyn Kętrzyn dzieci
0000367918 Fundacja Dr Teresy Cz. Malec Łatwiej Razem Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000373147 Ewangelickie Stowarzyszenie Betel Piski Pisz Pisz wiara
0000374973 Uczniowski Klub Sportowy Nenufar 5 Ełcki Ełk Ełk sport
0000374996 Ostródzkie Hospicjum Domowe Ostródzki Ostróda Ostróda szpitale i hospicja
0000375318 Bank Żywności w Olsztynie Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000377308 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom Dajmy Szansę Olsztyński Stawiguda Stawiguda dzieci
0000378492 Fundacja Na Rzecz Dzieci Z Chorobami I Wadami Serca Serduszko Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000381763 Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej I Medycznej Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Starszych Pomost Olsztyn Olsztyn Olsztyn niepełnosprawni
0000383946 Fundacja Pro Sanatio Gołdapski Gołdap Gołdap
0000389877 Stowarzyszenie Radość Serca w Elblągu Elbląg Elbląg Elbląg
0000392331 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Lepsze Dzieciństwo Szczycieński Wielbark Kucbork dzieci
0000403753 Uczniowski Klub Sportów Walki Pirs Powiatu Olsztyńskiego Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000403888 Fundacja Togatus Pro Bono Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000414655 Stowarzyszenie Edukacyjne Piątka Ostródzki Ostróda Ostróda
0000416717 Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy Pamięć I Przyszłość Ostródzki Ostróda Ostróda
0000418839 Stowarzyszenie Nasze Jutro Szczycieński Rozogi Faryny
0000433344 Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzeczjasna Ostródzki Ostróda Ostróda
0000436326 Azyl Dla Koni Elbląski Elbląg Nowakowo Trzecie zwierzęta
0000436525 Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński
0000440538 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko-Mazurski Olsztyn Olsztyn Olsztyn wiara
0000441455 Klub Sportowy Szczypiorniak Olsztyn Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000441605 Klub Tańca Sportowego Focus Olsztyn Olsztyn Olsztyn sport
0000444310 Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej Amicus Elbląg Elbląg Elbląg
0000451493 Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia Giżycki Wydminy Wydminy niepełnosprawni
0000457475 Stowarzyszenie Przyjaciół Galin Nasze Galiny Bartoszycki Bartoszyce Galiny
0000458489 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie Działdowski Działdowo Działdowo
0000458920 Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego Mrągowski Mrągowo Mrągowo
0000472457 Stowarzyszenie Miasto Dobre Dla Zwierząt Olsztyński Dobre Miasto Dobre Miasto zwierzęta
0000473539 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Autyzmem Impuls Ełcki Ełk Ełk
0000474337 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie Szczycieński Szczytno Szczytno seniorzy
0000485519 Fundacja Akademia Radosnej Twórczości Olecki Olecko Olecko
0000501555 Pomoc I Wsparcie Dzieciom w Chirurgicznym , Szczękowo-Twarzowym I Rekonstrukcyjnym Leczeniu Wad Twarzoczaszki Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000507379 Instytut Praw Obywatelskich Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000507669 Fundacja Kocham Jaśka Ełcki Ełk Ełk
0000508005 Fundacja Radców Prawnych Ius Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000512848 Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot Giżycki Giżycko Giżycko
0000514174 Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa Działdowski Działdowo Działdowo
0000524850 Fundacja Dźwięki Ciszy Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000539986 Ten Czas Mrągowski Mrągowo Mrągowo
0000544937 Fundacja Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom Pro Animals Elbląski Elbląg Gronowo Górne zwierzęta
0000554472 Fundacja Zawsze Blisko Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000556430 Stowarzyszenie Dolina Róż Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce
0000557953 Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych I Obronnych Piski Orzysz Strzelniki sport
0000560103 Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody I Praw Zwierząt Ostródzki Dąbrówno Dąbrówno straż pożarna
0000569289 Fundacja Pomocy Społecznej - Nasz Dom Węgorzewo Węgorzewski Węgorzewo Węgorzewo pomoc społeczna
0000569739 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy I Pasłęki Ostródzki Łukta Łukta lokalne
0000570683 Fundacja Rak Prostaty Olsztyn Olsztyn Olsztyn chorzy
0000572545 Fundacja Błękitne Okna Dla Dzieci Z Autyzmem I Zespołem Aspergera Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000573711 Fundacja Zwierzętom w Potrzebie Elbląski Młynary Nowe Monasterzysko zwierzęta
0000581476 Fundacja Radosne Dzieci Olsztyn Olsztyn Olsztyn dzieci
0000592092 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci I Młodzieży Elbląg Elbląg Elbląg dzieci
0000618971 Fundacja Polska Rodzina Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000635556 Stowarzyszenie Psia Przystań Działdowski Lidzbark Lidzbark zwierzęta
0000649870 Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach Mrągowski Mikołajki Mikołajki sport
0000658088 Stowarzyszenie Na Rzecz Zespołu Szkół Iemilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie Działdowski Działdowo Malinowo szkoły
0000658550 Fundacja Pomoc w Komunikowaniu Się Olsztyn Olsztyn Olsztyn pomoc społeczna
0000669971 Fundacja Dla Rodaka Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000691479 Fundacja Róża Wiatrów Olsztyn Olsztyn Olsztyn
0000703717 Fundacja Przy Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Szpitala Mswia Olsztyn Olsztyn Olsztyn szpitale i hospicja
0000703910 Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie Olsztyński Dywity Różnowo sport
0000704975 Koło Łowieckie Mazury w Węgorzewie Węgorzewski Węgorzewo Węgorzewo
0000722868 Fundacja Exitibus Nidzicki Nidzica Rozdroże
0000729566 Fundacja W Krajobrazie Olsztyński Gietrzwałd Sząbruk
0000781732 Stowarzyszenie Projekt Kobieta Bartoszycki Bartoszyce Bartoszyce kobiety
0000807057 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Feni Olsztyn Olsztyn Olsztyn pomoc społeczna
0000836978 Nasza Szczycieńska Ziemia Szczycieński Szczytno Szczytno lokalne
Przejdź do strony Wyników na stronę:

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska