Niedawno w sieci pojawił się nowy spot o Warmii i Mazurach. Promuje on trend „work-life integration”, którego koncepcja polega na przenikaniu świata zawodowego i osobistego. Ma on na celu zachęcić biznesmanów do inwestycji w regionie.

Wideo przedstawia historię bohatera, który urzeczony Krainą Tysiąca Jezior, podjął decyzję o przeniesieniu biznesu na Warmię i Mazury. Zamieszkał tu wraz z rodziną i wiedzie satysfakcjonujące życie zawodowe oraz prywatne – przedsiębiorstwo znakomicie prosperuje, a on ma czas i doskonałe miejsce do wypoczynku z najbliższymi.

Warmia i Mazury – idealna lokalizacja na Twój biznes

Kampania reklamowa ma zachęcać inwestorów do lokowania firm lub ich oddziałów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jako atuty regionu wymieniane są położenie, dobre skomunikowanie (z planowanymi trasami A1 i Via Baltica oraz nowymi drogami ekspresowymi), a także zmodernizowane sieci kolejowe, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury czy Port Morski zlokalizowany nad Zalewem Wiślanym.

Dodatkową zaletą jest unikatowa przyroda oraz bliskość natury, która umożliwia łączenie pracy z wypoczynkiem. Warmińsko-Mazurskie inspiruje do inwestowania i prowadzenia swojego biznesu w myśl koncepcji work-life integration, ponieważ daje ona poczucie harmonii
i satysfakcji. Pokazuje, że historia bohatera spotu może stać się także naszą opowieścią.

Materiał wideo powstał w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poza Internetem, emitowany był w największych stacjach telewizyjnych w kraju.