Rada X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości doceniła Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w zakresie promowania działalności uczelni i zaznaczania jej obecności w obszarach związanych z biznesem, propagowania przedsiębiorczości i innowacyjności. Podczas Kongresu, który odbywał się 13-14.11.2023 w Krakowie Pani Marta Wangin – Dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym odebrała Polską Nagrodę Innowacyjności przyznaną Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie. Warto zaznaczyć, że nominowanych do wyróżnień we wszystkich kategoriach było aż 850 podmiotów. Łącznie wręczono 30 statuetek, w tym właśnie dla UWM w Olsztynie.

Łączenie nauki i biznesu jest niezwykle ważne. Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym działa w tym obszarze na co dzień. Pracowników Centrum motywują zarówno wygrane zapytania ofertowe, kolejne zawarte umowy z firmami, ale jeszcze bardziej poczucie, że dołożyli „cegiełkę” w procesie zmiany produktu/ usługi, w technologii produkcji, wyniki prac badawczych naukowczyń i naukowców Uniwersytetu zostały zastosowane w praktyce, a praca i wiedza pracownic i pracowników, którzy wychodzą poza swoje laboratoria i sale wykładowe, przychodzą do Starej Kotłowni na I piętro z sukcesem jest transferowana do biznesu. Wiemy, że jest to spore wyzwanie, bo ich praca to ogrom obowiązków, w tym nie tylko badania i publikacje, ale również dydaktyka i sprawy administracyjne. Z tych ostatnich staramy się w Centrum uwolnić ich w jak największym stopniu.

Osoby z naszej uczelni, które nie podejmowały się do tej pory świadczenia usług badawczych na zlecenie lub nie brały udziału w komercjalizacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie posłuchamy o wynikach prac badawczych, opowiemy o dobrych i tych mniej rekomendowanych praktykach, poszukamy partnera biznesowego, rozwiejemy wątpliwości dotyczące gospodarczej działalności naukowczyń i naukowców.

O tym, jak wygląda obecnie współpraca polskich uczelni z przedsiębiorstwami, dlaczego jest istotna oraz w jakich obszarach się przejawia, debatowano podczas panelu pn. „Nie ma przyszłości bez nowoczesności”, który był częścią programu X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie. Swoją perspektywę i opinie mogły/mogli wyrazić przedstawicielki i przedstawiciele uczelni oraz organizacji wspierających transfer technologii, w tym Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, do którego należy Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie. Rozmawiano również o tym, w jaki sposób szkoły wyższe powinny budować ofertę kształcenia, aby wypuszczać przyszłe kadry na wysokim poziomie, przystającym do wymagań rynku pracy. Zgodnie stwierdzono, że włączanie przedsiębiorstw, ekspertów – praktyków „z rynku” do procesu kształcenia czy wspomagania doradztwa zawodowego jest konieczne. Dzięki praktykom i stażom studenckim, targom pracy, wykładom prowadzonym przez przedstawicieli z przemysłu, osoby studiujące mają szansę poznać środowisko swoich przyszłych miejsc pracy. Doskonałym pomysłem jest włączanie studentek i studentów do procesu transferu do biznesu efektów ich prac dyplomowych.

Z kolei dyskusję na temat transferu wiedzy i technologii z polskich uczelni do przemysłu można podsumować w taki sposób, że ma się coraz lepiej i cały czas dobrze rokuje.
Jest potencjał w nauce i jest potencjał w biznesie. Łączenie obu „światów” pozwala uzyskać efekt synergii ze współpracy, a tym samym innowacjom wejść w życie.

Udział w Kongresie został współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Źródło: cwo.uwm.edu.pl