Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.  do udziału w Śniadaniu Biznesowym. Wydarzenie odbędzie się 30 marca br. w Warszawie.

Podczas wydarzenia zostaną omówione aktualne przetargi na Ukrainie i Białorusi dostępne dla prywatnego sektora w projektach inwestycyjnych finansowanych przez Bank Światowy. Również dla gości została przygotowana prezentacja z zakresu prawnych aspektów udziału w przetargach na Ukrainie i Białorusi, natomiast o prowadzeniu biznesu na Ukrainie – opowie doświadczony polski biznesmen działający na rynku ukraińskim.
W związku z tym, iż projekty finansowane przez Bank Światowy dotyczą obiektów użyteczności publicznej, to zaproszenie szczególnie kierujemy do firm z branż: budownictwo, energetyka, sprzęt medyczny, systemy IT, zdrowie i edukacja, infrastruktura drogowa, sektor związany z obrotem gruntu (kartografia i geodezja).

Organizatorami wydarzenia są ZBH w Kijowie i ZBH w Mińsku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wraz z Biurem na Ukrainie Banku Światowego oraz Ambasadą RP w Kijowie. Partnerzy śniadania: Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Zapraszamy do Centrum Informacyjnynego PAIH S.A. (ul. Bagatela 12, Warszawa)
Moderatorzy: Karol Kubica – kierownik ZBH Kijów; Mikołaj Tauber – kierownik ZBH Mińsk.
Agenda
09.00-09.30 Rejestracja. Kawa i herbata, śniadanie
09.30-09.40 Otwarcie spotkania oraz powitanie gości
Agnieszka Siekierska-Otłowska, Dyrektor Pionu Sprzedaży, PAIH S.A.
09.40-12.00 Przetargi dla prywatnego sektora w projektach inwestycyjnych finansowanych przez Bank Światowy.
➢ Wprowadzenie: Grupa Banku Światowego.
➢ Polityka zamówień publicznych Banku Światowego
➢ Rola Banku, pożyczkobiorców oraz prywatnego sektora
➢ Informacja o nowych projektach inwestycyjnych, trendy i sektory. Portfolio na Ukrainie i Białorusi.
➢ Wskazówki jak przygotować ofertę i szukać informacji o nowych przetargach.
Barbara Ziołkowska, Senior Procurement Specialist, Solutions and Innovations in Procurement Governance Global Practice, World Bank Office in Ukraine
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.20 Prawne aspekty udziału polskich podmiotów w przetargach na Ukrainie i Białorusi.
dr Andrij Kosyło, Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy.
13.20-13:45 Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie z perspektywy polskich firm.
Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
13.45-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie spotkania.

 Rejestracja jest otwarta do dnia 26 marca 2020 r. pod linkiem:  https://infobase.paih.gov.pl/konferencje/?sniadanie_biznesowe_przetargi_dla_prywatnego_sektora_w_projektach_inwestycyjnych
 Kontakt: Tetiana Chuzha, t.: +380 675399559, tetiana.chuzha@paih.gov.pl