Pierwsza część Projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska” zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest forma poznania narzędzi wsparcia eksportu i ekspansji inwestycyjnej, możliwością nawiązania osobistych kontaktów z osobami w instytucjach PFR i administracji publicznej zajmującymi się wsparciem współpracy z zagranicą oraz szansą uzyskania zindywidualizowanej oferty dla swojej firmy.

Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:

•    prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
•    posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
•    koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
•    eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję eksportową bądź inwestycyjną na rynki zagraniczne.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne

Akcelerator obejmuje następujące branże:
– przemysł tekstylno – odzieżowy (także odzież dziana, odzież robocza i okrycia wierzchnie)
– przemysł odzieży skórzanej
– produkcja bielizny i wyrobów pończoszniczych
– produkcja dodatków odzieżowych
– przemysł futrzarski
– produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
– produkcja obuwia
– produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (także sztucznych)
– działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części „Stref”:

Strefa Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP). 

Strefa Dialogu – nastawiona na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.

Strefa B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.  

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez formularz dostępny TUTAJ…

Na stronie www Projektu znajdują się oświadczenia dot. RODO oraz deklaracja uczestnictwa, którą wypełnioną i podpisaną należy przesłać na adres: akceleratorbranzowy@pfr.pl

Osoby kontaktowe:
Dariusz Latoszek, tel.  022 262 92 98, e-mail: Dariusz.Latoszek@mpit.gov.pl
Patrycja Gaik – Kaczmarek (tel. 539 947 986, e-mail: patrycja.gaik-kaczmarek@pfr.pl

Więcej o programie znajdziesz TUTAJ…