29 stycznia 2024 r. ruszył nabór ofert do Konkursu OKO Promocji, realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Chcąc skorzystać z tkwiącego w organizacjach pozarządowych potencjału pomysłów na promocję Regionu, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz kolejny podjął decyzję o ogłoszeniu Otwartego konkursu ofert o nazwie „OKO Promocji“ na realizację w 2024 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod hasłem #GenWarmiiiMazur.

W tym roku promocja województwa warmińsko-mazurskiego w ramach realizacji zadania publicznego odbywa się z wykorzystaniem idei i hasła #GenWarmiiiMazur – to ważne, aby nie zapomnieć o tym przygotowując do oferty Koncepcję promocji.

Wszyscy wiemy, że organizacje pozarządowe tworzą ludzie, którzy mają marzenia, pasje i pomysły, ludzie czynu, którzy nie chcą pozostawać bierni, ludzie którzy nie wahają się poświęcać własnego czasu i sił na działanie. Mają  niespożytą energię i  wolę pracy na rzecz innych. Wierzą w to, że warto realizować pomysły i marzyć. Realizując cele statutowe swoich organizacji, często we współpracy z innymi podmiotami, występują z  wieloma inicjatywami, unikalnymi, społecznie użytecznymi, docierając do bardzo wielu osób i często także je zachęcając do działania.

Tych wszystkich z Państwa, którzy mają pomysł na to, jak mogliby w ramach podejmowanych inicjatyw promować Województwo Warmińsko-Mazurskie z wykorzystaniem hasła #GenWarmiiiMazur oraz jak pokazać potencjał genu tkwiący w mieszkańcach Warmii i Mazur,  zapraszamy do składania ofert. Pula środków zarezerwowanych na dofinansowanie projektów promocyjnych wynosi 200 tys. zł. O dotacje w wysokości do 10 tys. zł ubiegać się mogą wyłącznie uprawnione podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, a zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski. Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  – zobacz tutaj, a także na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Emilii Plater w Olsztynie (III p.).

Nabór ofert do konkursu za pośrednictwem platformy https://www.witkac.pl/  rusza 29 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lutego 2024 roku (do godz. 15.30).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 maja 2024 roku.