Rejestracja na Konferencję #WaMaMarketing

Zgłoś jeśli potrzebujesz pętlę indukcyjną, tłumacza języka migowego lub masz inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności czy stanu zdrowia. Pozwól nam zadbać o Twój komfort.

Zgłaszam swój udział w module (można zaznaczyć jeden lub oba moduły):

osiągnięto limit zgłoszeń na ten moduł

osiągnięto limit zgłoszeń na ten moduł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji #WaMaMarketing. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli informacyjnej.

Submitting...