Pierwszym krokiem na drodze do realizacji nowej inwestycji jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji.