W czwartek Urząd Morski w Gdyni wydał komunikat, w którym informuje, że zaawansowanie prac drugiego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską sięga około 50 procent. Ta część inwestycji obejmuje prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie.

Umowa między inwestorem, tj. Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex SA, na kwotę ponad 574 mln zł, została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 2 lat. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w tym obudowę brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo wraz ze zmianami układu drogowego.  

Otwarcie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną coraz bliżej

W komunikacie o postępie prac przypomniano, że już 17 września 2022 r. zostanie otwarty Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, co stanowi pierwszy etap budowy nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Coraz bardziej zaawansowany jest też drugi etap tej inwestycji, obejmujący prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie.

„Szczególnie cieszy mnie to, że prace w ramach tego zadania również prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a zaawansowanie robót osiągnęło już półmetek” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Trwa realizacja drugiego etapu

Według inwestora obecnie wykonywana jest konstrukcja stalowa w miejscu prefabrykacji. „Na miejscu mamy wykonane konstrukcje żelbetowe wszystkich podpór. Trwają roboty wykończeniowe związane z tymi podporami” – przekazał Andrzej Małkiewicz, zastępca pełnomocnika ds. realizacji projektu z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wykonawca drugiego etapu realizuje roboty hydrotechniczne: pogrążanie ścianek szczelnych i ich kotwienie, roboty mikropalowe oraz roboty żelbetowe. W tej chwili przede wszystkim realizowane są roboty kafarowe. Zrealizowane jest 80 proc. pogrążania grodzic, a także ponad połowa mikropali i kleszczy kotwiących tę konstrukcję. Cały kontrakt jest zaawansowany w około 50 proc. Na budowie pracuje około 200 pracowników i ponad 20 jednostek pływających.

„Planujemy ukończyć pogrążanie grodzic we wrześniu lub październiku. W sierpniu kończymy podpory obiektu mostowego i rozpoczynamy montaż konstrukcji stalowej. Natomiast w październiku rozpoczynamy roboty drogowe, które też planujemy w znacznej części ukończyć w tym roku” – zapowiedział cytowany w komunikacie Grzegorz Małasiewicz z Budimex SA.

Wpływ na gospodarkę Warmii i Mazur

Inwestycja ma być motorem rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności rozwoju portu w Elblągu i wszystkich portów Zalewu Wiślanego. Po zakończeniu całości prac, droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną skróci też dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie 100 km.

Źródło informacji: PAP

Źródło grafiki: Materiały prasowe Budimex