15 marca br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości (pobierz plik).

Oś priorytetowa Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby, które pojawiły się w regionie w wyniku wystąpienia pandemii wirusa SARS-COV-2 (COVID-19). Skupia interwencję skierowaną na zabezpieczenie pracowników i firm oraz dostosowanie działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia oraz wzrost odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe będące skutkiem sytuacji epidemicznej w województwie.
Oś finansowana jest w całości ze środków inicjatywy REACT-EU i realizuje dwa cele szczegółowe:

  • Wytrzymałe MŚP
  • Wydolna i przygotowana na kryzysy ochrona zdrowia Ogólna kwota dofinansowania przeznaczona na nabory z osi 13 to 20 141 312 EUR.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursów – zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu uzyskania bieżących informacji.