Dniepropetrowska Rada Odwodowa poszukuje partnerów i inwestorów zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzyregionalnej. Oferta skierowana jest m.in. do firm z sektora budowlanego, rolno-spożywczego oraz produkcyjnego.

Obwód Dniepropetrowski, położony w południowo-wschodniej części Ukrainy, jest największym ośrodkiem przemysłowym w kraju z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, rozwiniętą infrastrukturą i znacznym potencjałem do współpracy gospodarczej. Region ten odgrywa ważną rolę
w gospodarce Ukrainy, zajmując drugie miejsce po Kijowie i wytwarzając prawie 14% PKB według wskaźnika krajowego. W obwodzie rozwinięty jest przemysł hutniczy, metalowy, maszynowy oraz chemiczny, uprawa zboża oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.

Pomimo trwającej wojny Dniepropetrowska Rada Obwodowa mając na celu zaangażowanie partnerów i inwestorów, opracowała portfel inicjatyw biznesowych oraz projektów dla odbudowy Ukrainy. Projekty inwestycyjne obejmują branże priorytetowe dla gospodarki Ukrainy oraz produkty, które cieszą się zainteresowaniem wśród ukraińskich konsumentów i mają znaczący rynek zbytu, który wciąż rośnie. Region posiada bazę surowcową, dobrze wykwalifikowane zasoby ludzkie oraz działające przedsiębiorstwa posiadające potencjał do tworzenia nowych gałęzi przemysłu w określonych kierunkach.  

Wśród aktywnych projektów inwestycyjnych, wspieranych przez Dniepropetrowską Radę Obwodową, znajdują się następujące inicjatywy:

  • sektor przemysłowy – tworzenie obiektów produkcyjnych, uruchomienie linii produkcyjnych różnego typu produktów;
  • sektor usługowy (branża medyczno-rekreacyjna) – przebudowa obiektów medyczno-hotelowych, budowa centrum spa z basenem;
  • sektor budowlany – budowa inteligentnych budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i kompleksów biznesowych;
  • sektor rolniczy – uprawa, przetwarzanie, przechowywanie owoców i warzyw, produkcja suchego śluzu ślimaka oraz produkty zbożowe.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem informacyjnym, który zawiera więcej szczegółów na temat możliwości nawiązania współpracy i dołączenia do inicjatyw biznesowych
z Regionu Dniepropetrowskiego, a także dane dotyczące gospodarki Obwodu.

Zobacz materiały informacyjne – Investment Guide

Źródło obrazu: freepik