Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu za pośrednictwem platformy Witkac złożonych zostało 56 ofert z których 20 zostało rekomendowanych do dofinansowania. Szczegółowy wykaz podmiotów wraz z punktacją i kwotami dotacji znajdziesz TUTAJ.

Celem Konkursu jest zachęcanie oraz wspieranie zaangażowania organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego w podejmowanie oraz realizację inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w szczególności polegających na organizacji lub współorganizacji wydarzeń promujących województwo warmińsko-mazurskie adresowanych do społeczności lokalnych oraz o zasięgu obejmującym województwo warmińsko-mazurskie, cały kraj lub poza granicami.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz TUTAJ.

Rozstrzygnięcie konkursu – dokumenty znajdziesz TUTAJ.

Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach: