30 PAŹDZIERNIKA 2020 R. odbędzie się konferencja online „KSZTAŁTOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU WARMII I MAZUR”, organizowana przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Udział w konferencji może być pomocny w poznawaniu aktualnych trendów w turystyce, nowoczesnych form jej promowania, skutecznych narzędzi sprzedaży oferty turystycznej, zasad tworzenia produktów turystycznych, a także w nawiązaniu współpracy i integracji podmiotów działających w branży turystycznej.

Ze względu na tematykę konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli branży turystycznej regionu – przedsiębiorców prowadzących działalność skierowaną do turystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i samorządów lokalnych. Jednak może wziąć w niej udział każdy zainteresowany, co – z uwagi na formułę – jest prostsze niż w przypadku konferencji organizowanej stacjonarnie.

Aby uczestniczyć w konferencji należy dokonać wcześniejszej rejestracji, korzystając z formularza online dostępnego pod linkiem:
https://warmiamazury.clickmeeting.com/ksztaltowanie-oferty-turystycznej-regionu-warmii-i-mazur/register