Nabór ofert do otwartego konkursu ofert o nazwie „OKO Promocji“ na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się poprzez platformę witkac.pl i potrwa do 31 marca br.

Rozstrzygnięcie – wybór ofert, które otrzymają dotację – zaplanowane zostało do 31 maja br.

Pula środków zarezerwowanych na ten cel wynosi 200 tys. zł. O dotacje w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł ubiegać się mogą wyłącznie uprawnione podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Promocji i Komunikacji w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr tel.: 89 51-25-170, 89 51-25-175, 89 51-25-190 lub 89 51-25-191.