Przedsiębiorców z sektora MŚP, których firmy mają siedziby lub oddziały na terytorium Polski Wschodniej zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy możliwość skorzystania z dofinansowania na działania związane z wprowadzeniem produktów lub usług na rynki zagraniczne. W ramach działania 1.2  POPW Internacjonalizacja MŚP można uzyskać nawet 800 tys. złotych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do:
mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, (działalność potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie);
posiadających co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona

Więcej na temat wydarzenia przeczytasz TUTAJ…

Miejsce spotkania: Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, sala 15a, budynek BK, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Data: 30.07.2019 r.  g.11:30 – 14:00