Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprasza na spotkanie informacyjne z Panem Dariuszem Latoszkiem, Głównym Specjalistą Wydziału ds. Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie. Podczas spotkania zostaną omówione tematy z zakresu:
1. Działań Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności:
      – obniżenia kosztów importu zaopatrzeniowego,
      – eliminacji barier  w handlu zagranicznym,
      – ochrony przed nieuczciwym importem (dumping, subsydia),
      – możliwości i osiągnięcia negocjacji w umowach o wolnym handlu,
      – walka z dyskryminacją polskiego biznesu za granicą,
      – wsparcie w zakresie organizacji szkoleń, seminariów i forów biznesowych,
      – wsparcie polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowych zamówień publicznych,
      – wsparcie polskich organizacji gospodarczych w płatności składek do międzynarodowych organizacji, gospodarczych
      – projekt „Głos Przedsiębiorcy”.
     2. Prezentacja przedsięwzięcia MPiT i PFR pn. akcelerator branżowy.
     3. Zapoznanie się z możliwościami lokalnego biznesu oraz oczekiwaniami w stosunku do MPiT.
     4. Omówienie możliwych form współpracy miedzy naszym Departamentem,a lokalnymi organizacjami gospodarczymi i/lub firmami.

Potwierdzenie udziału przedstawiciela Państwa instytucji proszę przesyłać na adres mailowy: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl

do dnia 15 maja 2019r.